Vo Vi Banner
 
Intro
Sinh Hoat
Library
Radio
Live Video
Vo Vi Centers
Photos
Ðóng Góp
Tin Moi
 
 

 

 

Các Địa Điểm Vô Vi

Thiền Viện Vĩ Kiên, CA
22125 Crest Forest Dr. Box 9157
Cedar Pine Park, CA 92322, USA
ĐT. (909) 338-6691

Mailing Address: PO Box 9157
Cedar Pine Park, CA 92322

Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi

Vo Vi Friendship Association
7622 23rd St.
Westminster, CA 92683, USA
ĐT. (714)891-0889

Email: info@vovilax.org

Thiền Viện Hai Không
392 Wayman Lane
Oroville, CA 96565, USA
Tel : (530)-589-6972
Email : maioro@yahoo.com

Mailing Address:
P.O. Box 5234
Oroville, CA 95966, USA

Hội Ái Hữu Vô Vi Dallas, Texas/ Thiền Đường Thông Hải

Vo Vi DFW Friendship Association
4806 La Rue St.
Dallas , TX 75211, U.S.A.
Tel : (214)-331-9124
Email: lammung@yahoo.com

Hội Ái Hữu Vô Vi Houston, Texas/Thiền Đường Tứ Thông
11804 Adel Rd.
Houston, TX 77067, U.S.A.
Tel : (281)-583-1375
Email : thienduong11804@yahoo.com
Hội Ái Hữu Vô Vi Tây Bắc Hoa Kỳ/Thiền Viện Nhẫn Hòa
4104 Goldsby St. SW
Olympia, WA 98512, U.S.A
Tel : (360)-357-5675
Email : nguyenvg@comcast.net


Hội Ái Hữu Vô Vi CANADA
Thiền Đường Quy Hội Tâm Linh & Sức Khỏe

Vo Vi Association of Canada
2590 ALLARD ST.
Montreal - Quebec, H4E 2L4, Canada
Tel : (514)-766-7623
Email : tbptdn@videotron.ca

Thiền Viện Hội Tụ Tâm Linh Cùng Tiến Tới - Canada
2922 Jolicoeur
Montreal - Quebec, H4E 1Z3 , Canada
Tel : (514)-769-8799
Email : meditation.jolicoeur@primus.ca

Thiền Đường Ngọc Minh
28 Rundle Rd.
Green Valley, NSW 2168, Australia
Tel : (612)-9826-0648
Email : ngocminh@ccis.net.au
Hội Ái Hữu Vô Vi Sydney/Thiền Đường Dũng Chí
922 Hume Highway
Bass Hill, NSW 2179, Australia
Tel : (02)-8704-4829
Cell : 0414-508-194
Email : hthai@iinet.net.au