Vo Vi Banner
 
Intro
Sinh Hoat
Library
Radio
Live Video
Vo Vi Centers
Photos
Ðóng Góp
Tin Moi
 
 

 

 

Sinh Hoạt

Đại Hội Vô Vi Quốc Tế 2017 với chủ đề "Ngũ Uẩn Giai Không" tại Malaysia

Từ ngày 23-9-2017 tới 28-9-2017

Ghi Danh

___________________________________________________________________

>>> Tuần Báo Phát Triển Điện Năng Hàng Tuần

__________________________________________________________________

Sinh Hoạt Hằng Tuần tại Trụ sở Xây Dựng Vô Vi, Westminster CA

Sinh hoạt tại trụ sở Xây Dựng Vô Vi vào Chủ Nhật hàng tuần như sau:

Chủ Nhật từ 11:00 AM - 12:00: Học Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

từ 12:00 PM- 1:00 PM: Thiền chung. Sau giờ thiền sẽ có bữa ăn trưa và sinh hoạt tự do

Thứ Bảy từ 11:00 AM - 1:00PM: Tu Học và Thiền Chung  

Ngày thường từ thứ Hai tới thứ Sáu bạn đạo có tới sinh hoạt và Thiền theo hẹn.

12:00 PM trưa Thiền chung
09:00 PM Niệm Phật
11:00 PM Thiền chung

Nếu quý bạn muốn tới sinh hoạt và thiền vào các ngày thường xin liên lạc chúng tôi trước để có người mở cửa.

Liên Lạc: (714) 891-0889 hoặc Kim Anh: 714-580-5388

Email: info@vovilax.org

_______________________________________________________________

Sinh Hoạt tại Thiền Viện Vĩ Kiên, Cedar Pine Park, CA

Khóa Tịnh Khẩu và Niệm Phật tại thiền viện Vĩ Kiên cho năm 2017 như sau:

* Khóa tháng 4: từ 3/30 - 4/1

* Khóa tháng 5: từ 5/4 - 5/6

* Khóa tháng 6: từ 6/1 - 6/3

* Khóa tháng 7: từ 7/1 - 7/3

* Khóa tháng 8: từ 8/1 - 8/8

* Lễ Tưởng Niệm Liễu Đạo Đức Thầy Vĩ Kiên vào tháng 10 ngày 8, 2017

* Khóa tháng 11 từ 11/16 - 11/18. Lễ Tưởng Niệm Liễu Đạo Đức Tổ Sư Đỗ Thuần Hậu vào tháng 11/19/2017

Mọi liên lạc về ghi danh xin gọi về:

Kim Anh: 714-580-5388

Bích Nguyen: 714-261-4940

TV Vĩ Kiên: 909-338-6691

Thiền Viện Vĩ Kiên
22125 Crest Forest Dr.
CedarPine Park, CA 92322