Vo Vi Banner
 
Intro
Sinh Hoat
Library
Radio
Live Video
Vo Vi Centers
Photos
Ðóng Góp
Tin Moi
 
 

 

 

Sinh Hoạt

Đại Hội Vô Vi Quốc Tế 2018 với chủ đề "Nhìn Xa " tại Montreal Canada

Từ ngày 13-9-2018 tới 18-9-2018

Ghi Danh

___________________________________________________________________

>>> Tuần Báo Phát Triển Điện Năng Hàng Tuần

__________________________________________________________________

Sinh Hoạt Hằng Tuần tại Trụ sở Xây Dựng Vô Vi, Westminster CA

Sinh hoạt tại trụ sở Xây Dựng Vô Vi vào Chủ Nhật hàng tuần như sau:

Chủ Nhật từ 10:30 AM - 12:00: Học Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

từ 12:00 PM- 1:00 PM: Thiền chung. Sau giờ thiền sẽ có bữa ăn trưa và sinh hoạt tự do

Thứ Bảy từ 11:00 AM - 1:00PM: Tu Học và Thiền Chung  

Ngày thường từ thứ Hai tới thứ Sáu bạn đạo có tới sinh hoạt và Thiền theo hẹn.

12:00 PM trưa Thiền chung
09:00 PM Niệm Phật
11:00 PM Thiền chung

Nếu quý bạn muốn tới sinh hoạt và thiền vào các ngày thường xin liên lạc chúng tôi trước để có người mở cửa.

Liên Lạc: (714) 891-0889 hoặc Kim Anh: 714-580-5388

Email: info@vovilax.org

_______________________________________________________________

Sinh Hoạt tại Thiền Viện Vĩ Kiên, Cedar Pine Park, CA

Khóa Tịnh Khẩu và Niệm Phật tại thiền viện Vĩ Kiên cho năm 2018:

* Sẽ có các khóa Tịnh Khẩu và Niệm Phật. Sẽ thông báo sau.

Mọi liên lạc về ghi danh xin gọi về:

Kim Anh: 714-580-5388

Bích Nguyen: 714-261-4940

TV Vĩ Kiên: 909-338-6691

Thiền Viện Vĩ Kiên
22125 Crest Forest Dr.
CedarPine Park, CA 92322