Vo Vi Banner
 
Intro
Sinh Hoat
Library
Radio
Live Video
Vo Vi Centers
Photos
Ðóng Góp
Tin Moi
 
 

 

 

Phương Pháp Công Phu

Thực hành phương pháp công phu là phần quan trọng nhất của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp.

Chúng ta có 2 pháp chánh: Tâm pháp và Thân pháp.

Tâm pháp là pháp Niệm Phật. Thân pháp là các pháp thực hành phía dưới.

Pháp Niệm Phật chúng ta có thể tập bất cứ lúc nào, đi đứng nằm ngồi 24/24. Niệm bằng ý. Thực hành Tâm pháp để khai mở Lục Thông.

Còn thân Pháp thì chúng ta dành thì giờ mỗi ngày một vài tiếng tùy theo khả năng, để giúp máu huyết lưu thông đều hòa, khai mở kinh mạch, giúp thân thể mạnh khỏe và phát sáng.

Chúng ta cần thực hành 2 pháp song song mỗi ngày để khai mở Tâm Thân giúp Hồn và Xác.

Xin mời quí vị vào các links sau đây để xem phương pháp công phu của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do thiền sư Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên truyền bá.


Các pháp căn bản của 6 tháng đầu:

Video Phương Pháp Thực Hành 6 Tháng Đầu

Nguyện
Soi Hồn
Chiếu Minh

Các pháp căn bản sau 6 tháng:

Video Phương Pháp Thực Hành Sau 6 Tháng

Nguyện
Soi Hồn
Pháp Luân Thường Chuyển
Thiền Định
Xả Thiền

Các pháp hành thêm:

Niệm Phật
• Thể Dục Trợ Luân
• Lạy Kiếng Vô Vi
• Kiểm Điểm Đời Đạo
• Chưởng Hưởng Dưỡng Khí
• Mật Niệm Bát Chánh

Hội Ái Hữu Vô Vi tại Nam California xin kính chúc quý vị thành công. Quý vị có thể tham khảo thêm tài liệu thực hành qua các trang mạng sau đây:

www.vovi.org

Muốn được giúp đỡ tường tận hơn, xin mời quý vị tới Thiền Đường gần quý vị để tham gia các chương trình sinh hoạt và tìm hiểu về thực hành