Vo Vi Banner
 
Intro
Sinh Hoat
Library
Radio
Live Video
Vo Vi Centers
Photos
Ðóng Góp
Tin Moi
 
 

 

 

 

Chương Trình Phát Thanh Hàng Tuần

 

Chương trình phát thanh do Thiền Sư Lương Sĩ Hằng-Vĩ Kiên thuyết giảng vào mỗi

Chủ Nhật từ 7:00 AM đến 7:30 AM trên băng tầng 1480 AM Miền Nam California.

Quý vị có thể nghe bằng Điện Thoại gọi số: 832-225-5327 ( Chủ Nhật 7:00 AM)

 

Xin mời quí vị Bấm vào link dưới đây để nghe những buổi phát thanh:

 

 

** Phát Thanh Chủ Nhật 7:00 AM