Vo Vi Banner
 
Intro
Sinh Hoat
Library
Radio
Live Video
Vo Vi Centers
Photos
Ðóng Góp
Tin Moi
 
 

 

 

Tin Mới

Đại Hội Vô Vi Quốc Tế 2017 với chủ đề "Ngũ Uẩn Giai Không" tại Malaysia

Từ ngày 23-9-2017 tới 28-9-2017

Ghi Danh

___________________________________________________________________

Các Khóa Tịnh Khẩu và Niệm Phật tại thiền viện Vĩ Kiên cho năm 2017 như sau:

* Khóa tháng 4: từ 3/30 - 4/1

* Khóa tháng 5: từ 5/4 - 5/6

* Khóa tháng 6: từ 6/1 - 6/3

* Khóa tháng 7: từ 7/1 - 7/3

* Khóa tháng 8: từ 8/1 - 8/8

* Lễ Tưởng Niệm Liễu Đạo Đức Thầy Vĩ Kiên vào tháng 10 ngày 8, 2017

* Khóa tháng 11 từ 11/16 - 11/18. Lễ Tưởng Niệm Liễu Đạo Đức Tổ Sư Đỗ Thuần Hậu vào tháng 11/19/2017

Mọi liên lạc về ghi danh xin gọi về:

Kim Anh: 714-580-5388

Bích Nguyen: 714-261-4940

TV Vĩ Kiên: 909-338-6691

 

Sinh Hoạt tại Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi Westminster, CA

Chủ Nhật hàng tuần từ 11:00 AM - 1:00 PM: học Tuần Báo Phát Triển Điện Năng và Thiền Chung

Thứ Bảy từ 11:00AM - 1:00 PM: Tu Học và Thiền chung

Ngày thường mở cửa theo hẹn. Quý bạn cần tới thăm hoặc thỉnh Kinh Sách và CDs, xin vui lòng liên lạc số Trụ Sở 714-891-0889, Hoặc Kim Anh: 714-580-5388

Email: info@vovilax.org