Vo Vi Banner
 
Intro
Sinh Hoat
Library
Radio
Live Video
Vo Vi Centers
Photos
Ðóng Góp
Tin Moi
 
 

 

 

Tin Mới

Đại Hội Vô Vi Quốc Tế 2018 với chủ đề "Nhìn Xa " tại Montreal Canada

Từ ngày 13-9-2018 tới 18-9-2018

Ghi Danh

___________________________________________________________________

Khóa Tịnh Khẩu và Niệm Phật tại thiền viện Vĩ Kiên cho năm 2018:

* Sẽ có các khóa Tịnh Khẩu và Niệm Phật. Sẽ thông báo sau.

Mọi liên lạc về ghi danh xin gọi về:

Kim Anh: 714-580-5388

Bích Nguyen: 714-261-4940

TV Vĩ Kiên: 909-338-6691

 

Sinh Hoạt tại Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi Westminster, CA

Chủ Nhật hàng tuần từ 01300 AM - 1:00 PM: học Tuần Báo Phát Triển Điện Năng và Thiền Chung

Thứ Bảy từ 10:30AM - 1:00 PM: Tu Học và Thiền chung

Ngày thường mở cửa theo hẹn. Quý bạn cần tới thăm hoặc thỉnh Kinh Sách và CDs, xin vui lòng liên lạc số Trụ Sở 714-891-0889, Hoặc Kim Anh: 714-580-5388

Email: info@vovilax.org