Vo Vi Banner
 
Intro
Sinh Hoat
Library
Radio
Live Video
Vo Vi Centers
Photos
Ðóng Góp
Tin Moi
 
 

 

 

Vấn Đáp

Xin mời quý vị nghe những vấn đáp của Thiền Sư Lương Sĩ Hằng sau đây:

Video Vấn đáp tại Đại Hội Kỳ Quan Phản Chuyếu tại Lake Louis 1994

Video Vấn đạo tại Đại Hội 2000

Vấn đáp 1

Vấn đáp 2

Khóa Vĩ Kiên 1986 - Vấn Đáp 1

Khóa Vĩ Kiên 1986 - Vấn Đáp 2

Khóa Vĩ Kiên 1986 - Vấn Đáp 3

 

Xin mời vào link này xem thêm các vấn đạo

Nghe những bài giảng qua MP3