Vo Vi Banner
 
Intro
Sinh Hoat
Library
Radio
Live Video
Vo Vi Centers
Photos
Ðóng Góp
Tin Moi
 
 

 

Email: info@vovilax.org

 

Vấn Đáp

 

Xin mời quý vị nghe những vấn đáp của Thiền Sư Lương Sĩ Hằng sau đây:

* Vấn đáp 1

* Vấn đáp 2

* Khóa Vĩ Kiên 1986 - Vấn Đáp 1

* Khóa Vĩ Kiên 1986 - Vấn Đáp 2

* Khóa Vĩ Kiên 1986 - Vấn Đáp 3

 

* Xin mời vào link này xem thêm các vấn đạo

* Nghe những bài giảng qua MP3