Vo Vi Banner
 
Intro
Sinh Hoat
Library
Radio
Live Video
Vo Vi Centers
Photos
Ðóng Góp
Tin Moi
 
 

 

 

Đóng Góp Xây Dựng

Chúng tôi xin chân thành cám ơn các vị hảo tâm đã bỏ công sức cũng như tài chánh để phục vụ cho đồng bào chúng ta có được một trung tâm hội họp, Thiền, và sinh hoạt chung. Các kinh sách Thiền, CDs & DVDs bài giảng của Thiền Sư Lương Vĩ Kiên được phát miễn phí cho cộng đồng.

Quý vị muốn đóng góp cho các chương trình như:

• Xây Dựng & sửa chữa trung tâm

• Đài Phát Thanh hàng tuần

• In Kinh Sách hoặc CDs & DVDs

• Quỹ cứu khổ ban vui nhằm giúp cho người nghèo bên Việt Nam


Xin gởi chi phiếu về địa chỉ

Vo Vi Friendship Association
7622 23rd St. Westminster, CA 92683
Tel: 714-891-0889