Vo Vi Banner
 
Intro
Sinh Hoat
Library
Radio
Live Video
Vo Vi Centers
Photos
Ðóng Góp
Tin Moi
 
 

 

 

Hình Ảnh Sinh Hoạt

 

Thiền Viện Vĩ Kiên 2016

Noel 2016 tại Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi

 

Hình tưởng niệm Lễ Liễu Đạo Đức Thầy Vĩ Kiên 2015

Đại Hội Vô Vi Quốc Tế 2014

Video Lễ Khánh Thành Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi tại Westminster CA phần 1

Video Lễ Khánh Thành Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi tại Westminster CA phần 2

Hình tưởng niệm Lễ Liễu Đạo Đức Tổ Sư 2013 & 2014